Skip to content Skip to footer

KDV Yönünden Vergi Artırımı Yapılması Halinde

Last updated on Şubat 3rd, 2023 at 02:08 pm

6736 sayılı Kanun’a göre gelir/kurumlar vergisinden matrah artırımı yapıp KDV yönünden matrah artırımı yapmayan mükelleflerin, 7143 sayılı Kanun çerçevesinde KDV yönünden vergi artırımı yapmak istemeleri halinde bu Kanuna göre yeniden gelir/kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapmaları zorunlu değildir.