Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bordro Hizmetlerimiz kapsamında, Deren Muhasebe ekibi olarak müşterilerimize personel bordrolarının hazırlanması ve ilgili diğer konularda hizmet sunmaktayız.

Başlıca Bordro Hizmetlerimiz:

  • Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması
  • Bordro hesaplama sonuçlarının raporlanması
  • Personele ait ücret bordrolarının e-posta aracılığı ile iletilmesi
  • İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması
  • İşe başlayacak ya da işten ayrılacak personelin ilgili resmî belgelerinin hazırlanması
  • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi
  • İş yeri SGK tescil işlemlerinin yapılması
  • Resmî kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması
  • E-bildirge şifre temini konusunda müşterilerimize destek olunması
  • Müşterilerimiz nezdinde yapılan bordro işlemlerinin kontrolü ve ilgili hususlarda danışmanlık hizmetlerinin temini