Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Müşterilerimizin finansal ve yönetsel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için, aşağıda detayları belirtilen hizmetleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri kapsamında sunmaktayız.

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz:
Farklı ölçek ve sektörlerde gelişme aşamasındaki müşterilerimize,

  • Türk vergi mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,
  • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve muhasebe kayıtlarının kontrolünün sağlanması,
  • Muhasebe ve finans ile ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması yönünde danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz aşağıdaki çalışmaları da kapsamaktadır:

  • Muhasebe yazılımının kurulumu esnasında şirkete özel hesap planının oluşturulması, bilgi aktarımı ve ilgili yazılımın muhasebe yönünden test edilmesi
  • Denetim ve benzeri süreçlerde finansal verilerin denetçilere sunulması konusunda müşterilerimize destek olunması
  • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini